DOBRODOŠLI V IGRALNEM KOTIČKU IGRALNICE MEDVODE

CENIK

-uporaba igralnice do 1 ure 3 EUR

-uporaba igralnice do 2 uri 5 EUR

-družinska karta 2 otroka+starša 7 EUR

-mesečna karta 20 EUR

-skupinska karta nad 10 oseb 20% popusta oziroma po dogovoru

NAJEM IGRALNICE

Brez animatorja do 3 ure 85 EUR (ponedeljek-četrtek)

Brez animatorja do 3 ure 110 EUR  (petek, sobota, nedelja in prazniki)

Vsaka dodatna ura se obračuna 20 EUR

Animator 60 EUR

Hrana in pijača se obračuna po ceniku (prinašanje hrane in pijače od doma ni dovoljeno)

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Sodobno urejeni prostori za otroke in njihove starše v katerih imamo:

-igralnice že za otroke od 6 meseca dalje opremljene z ljubkovalnimi igračami

-igralnice z nagrajenimi lesenimi didaktičnimi igračami

Posebna ponudba:
Iste igrače, ki so na voljo za igranje je mogoče tudi kupiti z 20 % popustom

NUDIMO PROSTORE ZA

-rojstno dnevna praznovanja otrok

-pester spremljevalni program z animatorji

-urejeni igralni kotički z najsodobnejšimi igrali in igračami, predvsem didaktične vrednosti (lesene)

-ustvarjalne delavnice

-balonske dekoracije in izdelava balonskega šopka

-glasbeni nastopi (karaoke)

-družabne igre

-in še veliko drugih spremljevalnih prireditev

-organizacija prireditev za otroke v notranjih kot zunanjih prostorih

PONUDBA ZA STARŠE

-rojstno dnevna praznovanja otrok

-pester spremljevalni program z animatorji

-urejeni igralni kotički z najsodobnejšimi igrali in igračami, predvsem didaktične vrednosti (lesene)

-ustvarjalne delavnice

-balonske dekoracije in izdelava balonskega šopka

-glasbeni nastopi (karaoke)

-družabne igre

-in še veliko drugih spremljevalnih prireditev

-organizacija prireditev za otroke v notranjih kot zunanjih prostorih

Pravila igralnice

1. V primeru najema prostora brez animatorja Igralni kotiček-igralnica ne odgovarja za morebitne poškodbe ljudi in predmetov, ki se zgodijo v prostorih igralnice. Za poškodbe odgovarja najemnik

  1. Uporaba igral, igrač, in rekvizitov je na lastno odgovornost
  2. Pri vhodu v igralnico je vstop dovoljen samo v copatih, vstop v čevljih ni dovoljen
  3. Vnos hrane in pijače v igralnico ni dovoljen. Za hrano in pijačo so urejeni prostori z mizami.
  4. V primeru najema prostora brez animatorja mora najemnik prostore pospraviti do stanje kot jih je prevzel
  5. Najemnik se obvezuje, da bo najete prostore uporabljal kot dober gospodar, ne bo uničeval ali odtujil predmetov, ki so v prostorih igralnice Igralni kotiček Igračke. V primeru poškodb ali odtujitve opreme v času najema je le-ta dolžan povrniti nastalo škodo.
  6. Vse kar je med strankama dogovorjeno drugače kot je navedeno v pogojih in pravilih, se stranki dogovorita v pisni obliki v nasprotnem veljajo določbe teh pogojev in pravil.
  7. Stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kje nas najdete:

Medvode-Cesta ob Sori 3, nad banko NLB (center Medvod)